top of page
turning gravdal turnere turner6.jpg

Medlemsinformasjon

Lekepartiet foreldre/barn 2-5 år jenter/gutter

Siden pågangen har vært så stor de siste årene, har vi to partier for denne alderen. Det kan kun melde på et av partiene. Dette er et foreldre/barn parti. Det vil si at foreldrene/foresatte deltar på treningen.

 

Treningen består av opprop, oppvarming, løype i apparater, leker og motorisk trening. Et godt grunnlag for alle barn, med vekt på grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk)

 

Pris kr 1250,-

 

Idrettens grunnstige 4-5 år jenter/gutter

Dette er et parti hvor barna er uten foresatte. 

Vi skal jobbe med Idrettens grunnstige som er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. 
Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn.

 

Pris kr 1350,-

 

Salto 1+2/3+4.kl Gutter/jenter

Gymnastene trener i tre apparater. Hopp, matte og trampett. De jobber individuelt med trinn

i hvert apparat.

 

Pris kr 1350,-

 

Tropp basis 5-10.kl

Gymnastene trener i tre apparater. Hopp, matte og trampett. De jobber individuelt med trinn i hvert apparat. Har også fokus på grunnleggende ferdigheter og styrke som treng for å

bli gode troppsgymnaster.

 

Pris 1400,-

Tropp konkurranse:

For å bli tatt ut til dette partiet må man mestere elementene som kreves i de forskjellige seriene i trampett og tumbling, for eksempel salto med skru, overslag, araber flik flak og stift.

De trenerne som velger og godkjenner har mange års erfaring og kurs som kreves for

å drive med denne typen konkurranse. 

 

Pris 1550,-

Apparatturn aspirant 1-3 klasse

Dette partiet er for gutter og jenter i 1-3 klasse. Dette partiet vil ha fokus på basiselementer, mobilitet og styrke, i kombinasjon med lek. Apparat aspirant krever mer disiplin og mer dedikasjon til idretten enn andre grunnpartier. Til gjengjeld får man et trygt, gøy og mestringsbasert sted å være og passer ypperlig for barn som ikke kan få nok av turn. Dette er et inngangsparti for barn som kan tenke seg å drive med Apparatturn. Gymnastene på dette partiet deltar ikke på konkurranser, men er med på oppvisninger, turnstevnet ol.

 

Apparatturn konkurranse fra 4 klasse

Må ha noe basiserfaring fra turn, må ha ønske om å konkurrere samt trene mye. 

Apparatturn, eller turn kvinner og turn menn, som er det offisielle navnet på grenen, er en individuell idrett. Med en spennende kombinasjon av dristighet og eleganse jobber gymnastene med utfordrende elementer i apparater. Turn kvinner består av 4 apparater; hopp, skranke, bom og frittstående. Turn menn består av 6 apparater; frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Det konkurreres i mangekamp (alle apparater), lag eller enkelt apparater. Det legges stor vekt på artisteri, fleksibilitet, kraft og ikke minst stil. Apparatturn krever dedikasjon og stor treningsmengde hos den enkelte utøver. For de yngste utøverne er det enkle tilpasninger til apparatene.

Forsikring:

 Forsikring og lisenser — Norges Gymnastikk og Turnforbund (gymogturn.no)

Turndrakter: Ballstad turn | Airtrack på lager i Oslo (cheermania.no)

 

Overtrekksdress kommer link til denne. Intersport leverer

Informasjon om partiene

bottom of page